Европа

Испания (61 хотела)

Италия (5 хотела)

Чешка република (5 хотела)

Турция (2 хотела)

България (1 хотел)

Германия (1 хотел)

Гърция (1 хотел)

Португалия (1 хотел)